Lekáreň TaJ

Generála Svobodu 26, 080 01 Prešov

Email:    info@lekarentaj.sk
Tel.:       +421 948 506 177, +421 51 77 05 304

Kontaktná osoba: PharmDr. Katarína Gurka Šimanská MPH